fbpx

RapidSugar | Het e-mail performance bureau

WNF Amazonenieuws

Post uit de Amazone

Het WNF strijdt wereldwijd voor het behoud van de natuur. Van bedreigde dieren tot de oceanen en van de ijskappen tot bossen. In 2013 voerde het WNF campagne voor de Amazone, een uitgestrekt maar kwetsbaar bosgebied in Zuid-Amerika.

Door de Amazonecampagne kwamen veel nieuwe leads, giftgevers en donateurs binnen. Het WNF vroeg aan RapidSugar om de betrokkenheid bij deze mensen te vergroten door het bieden van interessante en aantrekkelijke content.

Doelstelling

  • 45% open rate
  • 10% CTR
  • 0.5% uitschrijvers

We wilden in deze retentiecampagne in de stijl van de grote campagne blijven. Emotie, storytelling en beelden moesten dus de belangrijkste onderdelen worden. We wilden laten zien wat het WNF allemaal doet voor het Regenwoud. En dan het liefst in een spannend verhaal.

Daarom besloten we voor een cinemagraph in de header te kiezen. Door gebruik te maken van een envelop en de titel ‘post uit de
Amazone’ maakten we het verhaal persoonlijk. In de bodytekst namen we de lezer vervolgens mee op een zoektocht naar een nieuw aapje.

Resultaten

  • 63.3% open rate
  • 31.1% CTR
  • 0% uitschrijvers
De open rate was daarmee 130% hoger en de CTR 304% hoger dan de doelstelling.

Opvallend

Voor deze campagne zijn ook lange termijndoelen gesteld,
waaronder het met 15% verlagen van het vervalpercentage van
donateurs in het eerste jaar. Over het behalen van deze en andere lange termijndoelstellingen kunnen we nu nog geen uitspraken doen.